كارگزینی،صدور احكام و بخشنامه ها
فوق العاده شغل ، فوق العاده ویژه ، فوق العاده جذب بدون سقف حق کارکنان غیر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی 
قالب وبلاگ
نویسندگان
صفحات جانبی
پیشنهاد هیات امنا مبنی بر حذف سقف فوق العاده جذب هیات امنا کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی

پسندیدمپیشنهاد هیات امنا مبنی بر حذف سقف فوق العاده جذب هیات امنا کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی


برچسب ها: حذف سقف، برداشتن سقف فوق العاده جذب هیات امنا، فوق العاده جذب، حق جذب، حق جذب مصوب هیات امنا، علوم پزشکی، وزارت بهداشت،  


[ 1393/12/7 ] [ 09:51 ] [ آرش محمدی ]
نظرات
تعداد بازدید :
مجوز پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان شاغل در ستاد وزارتخانه ها و سازمان مستقل زیر مجموعه ریاست جمهوری

پسندیدم
پرداخت فوق العاده ویژه به ستاد وزارتخانه ها

مجوز پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان شاغل در ستاد وزارتخانه ها و سازمان مستقل زیر مجموعه ریاست جمهوری

برزورسانی: تعداد از دانشگاه های علوم پزشکی طی مکاتباتی با معاونت توسعه وزارت بهداشت خواستار تبیین جزییات مشمولین دریافت این فوق العاده و طرح موضوع در جلسه هیات امنا مشترک  دانشگاه ها شده اند.

ادامه مطلببرچسب ها: فوق العاده ویژه، تبعیض نژادی، کارکنان ستادی، ستاد وزارتخانه، علوم پزشکی، وزارت بهداشت، مجوز پرداخت،  


[ 1393/12/6 ] [ 12:08 ] [ آرش محمدی ]
نظرات
تعداد بازدید :
وزیر بهداشت در سفرهای استانی و مطالبات حقوقی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی

پسندیدم
[ 1393/12/5 ] [ 23:05 ] [ آرش محمدی ]
نظرات
تعداد بازدید :
مجموعه پرسش و پاسخ دانشگاه های علوم پزشکی در خصوص برقراری فوق العاده شغل تاریخ 93/8/1

پسندیدم
مجموعه پرسش و پاسخ دانشگاه های علوم پزشکی در خصوص برقراری فوق العاده شغل تاریخ 93/8/1

ادامه مطلببرچسب ها: فوق العاده شغل، پرسش و پاسخ، دانشگاه علوم پزشکی، وزارت بهداشت، هیات امنا، بازنشسته، قراردادی،  


[ 1393/12/5 ] [ 08:00 ] [ آرش محمدی ]
نظرات
تعداد بازدید :
اعطای کارت هدیه به کارکنان شغل در مدیریت های امور مالی و بودجه دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس مصوبه هیات امنا

پسندیدمتصویر تزیینی است.

اعطای کارت هدیه به کارکنان شاغل در مدیریت های امور مالی و بودجه دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس مصوبه هیات امنا
شنیده ها حاکی از ان است که کارکنان شاغل در مدیریت های امور مالی و بودجه دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور به دلیل انجام امور فنی مرتبط با منابع مالی و تخصیص بودجه و بر اساس مصوبه هیات امنا/هیات رئیسه هر دانشگاه بر اساس پست و سمت مشمول دریافت کارت هدیه به مبالغ حداقل 4،000،000 ریال شده اند. شایان ذکر است بر اساس قوانین و مقررات مالی از کارتهای هدیه مالیات  کسر نمی شود.
اصل این خبر تاکنون تایید نشده است اگر خبر موثقی دریافت شد در سایت درج می گردد.

برچسب ها: مدیریت امور مالی، مدیریت بودجه، کارت هدیه پایان سال، کارانه پایان سال، تبعیض نژادی،  


[ 1393/12/4 ] [ 11:57 ] [ آرش محمدی ]
نظرات
تعداد بازدید :
[ 1393/12/4 ] [ 00:09 ] [ آرش محمدی ]
نظرات
تعداد بازدید :
تصویبنامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی (پاداش پایان سال) ۱۳۹۳ کارمندان دولت

پسندیدم

هیئت وزیران در جلسه ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۴۱۷۶ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۴- و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- تصویب کرد:

ادامه مطلببرچسب ها: مبلغ عیدی سال 1393، تورم، مصوبه دولت، کارکنان دولت، وزارت بهداشت، علوم پزشکی، هیئت وزیران،  


[ 1393/11/25 ] [ 01:50 ] [ آرش محمدی ]
نظرات
تعداد بازدید :
میزان عیدی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

پسندیدم


 به نقل از مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی میزان عیدی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

ادامه مطلببرچسب ها: عیدی کارکنان دولت، عیدی دانشگاه آزاد، علوم پزشکی، وزارت بهداشت، عیدی مبلغ سال 1393،  


[ 1393/11/25 ] [ 01:40 ] [ آرش محمدی ]
نظرات
تعداد بازدید :
سهم همه از انقلاب یکسان - کارمندان بانک ها در ۲۲ بهمن خوشحال تر ، سایر کارکنان در 22 بهمن غمگین تر

پسندیدم
سهم همه از انقلاب یکسان
 کارمندان بانک ها در ۲۲ بهمن خوشحال تر ، سایر کارکنان در 22 بهمن غمگین تر ادامه مطلببرچسب ها: برچسبی ندارد، چون این تبعیض با هیچ برچسبی توصیف نمی شود،  


[ 1393/11/20 ] [ 13:07 ] [ آرش محمدی ]
نظرات
تعداد بازدید :


برقراری فوق العاده ویژه


قوانین و مقررات در مورد اجازه پرداخت فوق‌العاده ویژه مشاغل تخصصی ویژه کارکنان ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیرنظر رییس‌جمهور موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۸۰۹۱/ت۵۰۰۰۰هـ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ هیأت وزیران

ادامه مطلببرچسب ها: فوق العاده کارایی و عملکرد، وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، فوق العاده ویژه، حذف سقف حق جذب، قرارداد کار معین، قرارداد تبصره 3 ماده 2،  


[ 1393/11/20 ] [ 10:08 ] [ آرش محمدی ]
نظرات
تعداد بازدید :
دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرارداد کارمندان غیررسمی

پسندیدم

دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرارداد کارمندان غیررسمی موضوع بخشنامه شماره ۱۴۰۵۲۱ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ادامه مطلببرچسب ها: تمدید قرارداد، کارکنان غیر رسمی، کارکنان پیمانی، ارزیابی عملکرد کارمندان، ضوابط تمدید قرارداد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،  


[ 1393/11/19 ] [ 12:36 ] [ آرش محمدی ]
نظرات
تعداد بازدید :
مطلب ثابت

پسندیدم
[ 1393/11/3 ] [ 08:27 ] [ آرش محمدی ]
نظرات غیر فعال
تعداد بازدید :
دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده كارآیی و عملكرد (بخشنامه 200/43512 مورخ 1389/8/22)

پسندیدمدستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده كارآیی و عملكرد (بخشنامه 200/43512 مورخ 1389/8/22)

ادامه مطلببرچسب ها: فوق العاده کارایی و عملکرد، وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، فوق العاده ویژه، حذف سقف حق جذب، قرارداد کار معین، قرارداد تبصره 3 ماده 2،  


[ 1393/10/29 ] [ 23:57 ] [ آرش محمدی ]
نظرات
تعداد بازدید :
مجموعه ای مکاتبات با وزیر بهداشت و سایر مدیران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص حقوق و مزایای ماما ها

پسندیدم
مجموعه ای مکاتبات با وزیر بهداشت و سایر مدیران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص حقوق و مزایای ماما ها  مندرج در 
وبلاگ ماما های ایران
ادامه مطلببرچسب ها: ماما، پرستار، پزشک، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه های علوم پزشکی، فوق العاده ویژه، فوق العاده کارایی و عملکرد،  


[ 1393/10/29 ] [ 23:50 ] [ آرش محمدی ]
نظرات
تعداد بازدید :


وزیر بهداشت در همایش معاونین توسعه مدیریت و منابع؛ضرورت پرداخت هرچه سریعتر حقوق کارکنان غیرپزشک و انضباط مالی


به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (وب دا)؛ دکتر سید حسن هاشمی در همایش معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور  با تاکید بر این که باید پرداخت هایمان به ویژه در استانهای مرزی و محروم به روز باشد، گفت:همکاران باید باور کنند که اجرای گام سوم طرح تحول سلامت دارای برکات ارزشمندی است و برخلاف تصورات عده ای زیاده خواه که مایه آبروریزی نظام پزشکی هستند و صدایشان نیز همواره بلند است، بدانند که اجرای گام سوم طرح تحول سلامت در جهت صیانت از حرفه و جامعه پزشکی و حمایت از مردم در کاهش هزینه های درمانی است.


وزیر بهداشت در ادامه بر ضرورت اجرای هرچه سریع تر بخشنامه پرداخت کارکنان غیرپزشک از سوی دانشگاه های علوم پزشکی تاکید کرد و گفت: همه پرداخت های پرستاران و پزشکان باید تا پایان بهمن ماه واریز شود و دانشگاهها بدهی از این بابت نداشته باشند.


ادامه مطلببرچسب ها: وزارت بهداشت، علوم پزشکی، بودجه وزارت بهداشت، فوق العاده ویژه، فوق العاده کارایی و عملکرد، معاونین توسعه مدیریت و منابع، حقوق و مزایای غیر هیات علمی،  


[ 1393/10/29 ] [ 11:08 ] [ آرش محمدی ]
نظرات
تعداد بازدید :.: Weblog Themes By Iran Skin :.

تعداد کل صفحات : 43 ::      1   2   3   4   5   6   7   ...  

درباره وبلاگ

وبلاگی در رابطه با كارگزینی و صدور احكام و بخشنامه های مربوطه می باشد و به پیگیری و انعکاس مطالبات حقوقی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی از قبیل فوق العاده شغل، فوق العاده ویژه، فوق العاده خاص، حذف سقف فوق العاده جذب هیات امنا پرداخته شده است .


آدرس پست الكترونیك:
mukkurdistan@gmail.com
موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
// ///